Sunday, June 29, 2014

Wat een Leuvense rector nog kan leren van een Engelse Presbyteriaanse predikant

Vorige week kwam de Leuvense rector, @RikTorfs, met het voorstel om een bindend toelatingsexamen in te richten voor leerlingen uit het beroepsonderwijs of een andere niet-aansluitende richting komen die toch aan de universiteit willen studeren.  De krant Het Laatste Nieuws vat het als volgt samen:
Met een toelatingsproef wil de KU Leuven iets veranderen aan het grote aantal mislukkingen bij eerstejaars. "We willen niemand uitsluiten om universitaire studies te volgen en schakelprogramma's blijven bestaan, maar wie beroepsonderwijs volgde heeft in de praktijk weinig kans op slagen aan de universiteit", zei Torfs daarover.
Zoals te verwachten was de reactie op dit voorstel massaal en zelden instemmend. Volgens directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, Mieke Van Hecke,  wordt de indruk gewekt dat de beroeps studierichtingen minderwaardig zijn.  In het Standpunt van De Morgen hekelt @barteeckhout de exclusieve en elitaire visie van de Leuvense Rektor:
Uitsluitend scholieren met een specifieke onderwijsachtergrond de weg belemmeren met een toegangsproef, is enkel een onrechtvaardige manier om de kloof tussen kansarm en kansrijk in het onderwijs vast te betonneren. 
De Gentse Professor psychologie @wduyck breekt in een opiniestuk in De Standaard een lans voor verplichte oriënteringsproeven, maar heeft bedenkingen bij het bindend karakter ervan:
Zelfs een kleine foutenmarge is op groepsniveau verwaarloosbaar, maar op individueel niveau fundamenteel onrechtvaardig.
Torfs kon ook op steun rekenen, o.a. van zijn voorganger André Oosterlinck. Al waren sommige andere steunbetuigingen, allicht onbedoeld,  iets minder diplomatisch. @IvanVandeCloot, bijvoorbeeld, tweette:
Betekent democratisering onderwijs dat iedereen zonder bewijs v talent de middelen vandie gemeenschap mag verspillen? 
Hoe dan ook, het is interessant om vast te stellen dat zowel pro als contra het eens zijn dat er iets schort aan de slaagpercentages aan de universiteit. Er wordt dan met name verwezen naar de de hoge kost waarmee die lage slaagpercentages gepaard gaan.

Laat ons eens kijken naar de slaagpercentages. Ik steun hiervoor op een studie "Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs" van Kristel Rombaut  o.l.v. Bea Cantillon en Gerlinde Verbist uit 2006 met cijfers uit het academiejaar 2003-2004. Deze cijfers zijn relatief oud, maar ik kon geen recentere cijfers vinden die de invalshoek bieden die ik wou volgen. Ik meen ook dat er sindsdien geen grote wijzigingen hebben voorgedaan in het patroon van slaagcijfers (Noot: Als iemand recentere cijfers heeft die tot andere besluiten zouden leiden, dan verbeter ik met veel plezier deze blogpost).

De meest gebruikte cijfers in deze discussie zijn de slaagpercentages per richting die de student volgde in zijn/haar vooropleiding:
waarin:

 • ASO1: Grieks-Latijn, Grieks-wetenschappen, Grieks-wiskunde en
 • Latijn-wiskunde
 • ASO2: Wetenschappen-wiskunde en Latijn-wetenschappen
 • ASO3: Latijn-moderne talen, Moderne talen-wiskunde en Economiewiskunde
 • ASO4: Economie-moderne talen, Menswetenschappen, Moderne talenwetenschappen, Rudolf Steinerpedagogie, Sport-wetenschappen, Wetenschappen-topsport en Yeshiva
 • BSO: Beroepssecundair onderwijs
 • KSO: Kunstsecundair onderwijs
 • TSO: Technisch Secundair onderwijs

Je ziet inderdaad dat alle Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) richtingen een hogere slaagkans hebben dan  BSO, KSO en TSO. De voor de hand liggende conclusie is dat we voornamelijk aan die laatste groep moeten kijken om de slaagkansen op te krikken. 

Als je hoofdbekommernis de schaarse overheidsmiddelen zijn die verloren worden aan de niet-geslaagden, dan moet je natuurlijk eerder naar de samenstelling van de groep van de niet-geslaagde universitairen kijken. We kunnen dit verduidelijken door de zaak uit te drukken in termen van conditionele kansen. Je kan, mits wat goede wil, de proporties uit de grafiek hierboven zien als de kans dat men slaagt ($S$) gegeven een bepaalde richting ($R_i$) in de vooropleiding. Formeel kan je dat noteren als:
$$ P(S|R_i).$$
Vanuit budgetair standpunt is het logischer om te kijken naar de kans dat met van een bepaalde richting komt gegeven dat men  geslaagd  is:
$$ P(R_i|S)$$
of eigenlijk, dat men niet geslaagd is  ($\overline{S}$) is:
$$ P(R_i|\overline{S})$$
Deze gegevens hebben we niet, maar gelukkig kunnen we gebruik maken van de regel van Bayes, die ook de omkeerformule wordt genoemd, omdat het de "omgekeerde" voorwaardelijke kans berekent.

Uit het onderzoek van Kristel Rombaut weten we dat over alle richtingen uit de vooropleiding heen de proportie niet geslaagden $P(\overline{S})=0.492$ bedroeg. Het onderzoek geeft ook de samenstelling van de eerstejaars studenten naar de richting uit hun vooropleiding. De grafiek hieronder geeft de kansen $P(R_i)$ voor de 8 beschouwde groepen:
  
Verder is $P(\overline{S}|R_i)=1-P(S|R_i)$. We passen Bayes toe en krijgen:
$$ P(R_i|\overline{S})= {P(\overline{S}| R_i) \times P(R_i)\over P(\overline{S})}.$$
De grafiek hieronder geeft de resulterende kansen weer:

We zien nu duidelijker dat de meeste niet geslaagde eerstejaars studenten uit de ASO richtingen komen (77%). Daar is niets wereldschokkend aan, dat weten we al lang, maar het is misschien wel nodig om dit in deze discussie in herinnering te brengen.
Als ik even abstractie maak van de groep Onbekend, dan komt slechts een goede 11% van de niet-geslaagde eerstejaars uit de doelgroep van de voorgestelde toelatingsproef. Zo'n toelatingsproef lijkt dus geen goede methode te zijn om de algemene slaagkansen te verhogen en de kosten die gepaard gaan met het niet slagen te verlagen.

Ik weet niet of het voorstel van Rik Torfs stigmatiserend of elitair is, maar ik denk alvast wel dat het voorstel weinig zal veranderen aan de lage slaagkansen en de hoge kosten. Als men de weg van toelatingsproeven wil bewandelen moet men minstens de moed hebben omdat ook voor de ASO richtingen te doen.


16 comments:

 1. it’s really nice and meanful. it’s really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped lots of people who visit blog and provide them usefull information.
  Data Science Training in Hyderabad

  Hadoop Training in Hyderabad

  ReplyDelete
  Replies
  1. Machine Learning Projects for Final Year machine learning projects for final year

   Deep Learning Projects assist final year students with improving your applied Deep Learning skills rapidly while allowing you to investigate an intriguing point. Furthermore, you can include Deep Learning projects for final year into your portfolio, making it simpler to get a vocation, discover cool profession openings, and Deep Learning Projects for Final Year even arrange a more significant compensation.

   Python Training in Chennai Project Centers in Chennai

   Delete
 2. Do you realize there is a 12 word phrase you can communicate to your crush... that will induce deep emotions of love and impulsive attraction for you buried inside his chest?

  Because deep inside these 12 words is a "secret signal" that fuels a man's instinct to love, look after and protect you with all his heart...

  ===> 12 Words Will Trigger A Man's Love Response

  This instinct is so hardwired into a man's brain that it will make him try better than ever before to build your relationship stronger.

  As a matter of fact, triggering this powerful instinct is so important to getting the best ever relationship with your man that once you send your man a "Secret Signal"...

  ...You will instantly find him open his soul and mind to you in a way he haven't expressed before and he will perceive you as the only woman in the galaxy who has ever truly fascinated him.

  ReplyDelete
 3. Attend The Data Science Courses From ExcelR. Practical Data Science Courses Sessions With Assured Placement Support From Experienced Faculty. ExcelR Offers The Data Science Courses.
  Data Science Courses
  Data Science Interview Questions

  ReplyDelete
 4. I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it.

  data science interview questions

  ReplyDelete
 5. I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article. This article inspired me to read more. keep it up.
  Correlation vs Covariance
  Simple linear regression
  data science interview questions

  ReplyDelete
 6. This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck.

  Simple Linear Regression

  Correlation vs Covariance

  ReplyDelete
 7. Thanks for posting the best information and the blog is very helpful.data science interview questions and answers

  ReplyDelete
 8. Highly appreciable regarding the uniqueness of the content. This perhaps makes the readers feels excited to get stick to the subject. Certainly, the learners would thank the blogger to come up with the innovative content which keeps the readers to be up to date to stand by the competition. Once again nice blog keep it up and keep sharing the content as always.

  Data Science Course in Bhilai

  ReplyDelete
 9. Fantastic blog extremely good well enjoyed with the incredible informative content which surely activates the learners to gain the enough knowledge. Which in turn makes the readers to explore themselves and involve deeply in to the subject. Wish you to dispatch the similar content successively in future as well.

  data science training in bhilai

  ReplyDelete
 10. Great to become visiting your weblog once more, it has been a very long time for me. Pleasantly this article i've been sat tight for such a long time. I will require this post to add up to my task in the school, and it has identical subject along with your review. Much appreciated, great offer. data science course in nagpur

  ReplyDelete
 11. Data Scientists is the hottest job of the 21st century. You can get the skills to become experts by taking AI Patasala Data Science Training in Hyderabad.
  Data Science Training Hyderabad

  ReplyDelete
 12. Wonderful blog. I delighted in perusing your articles. This is genuinely an incredible perused for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome!.data science course in bhubaneswar

  ReplyDelete
 13. I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page! data science course in surat

  ReplyDelete
 14. Good to visit your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waiting for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share.
  data science institutes in hyderabad

  ReplyDelete
 15. I like this post,And I figure that they having a great time to peruse this post,they might take a decent site to make an information,thanks for sharing it to me data science course in kanpur

  ReplyDelete